Wymiana uczniów z II kl DSD na Węgrzech

W ramach realizacji programu COMENIUS uczniowie klas DSD LO brali udział w wymianie uczniów w Białymstoku (XII 2011), oraz na Węgrzech (IV 2012) –A.Rybicka (koordynator programu Comenius w szkole), S.Toczydlowska, A.Zalewska, M.Jaroszewicz

W dniach od 20 do 27 kwietnia 2012 ośmioosobowa  grupa uczennic z II kl DSD wraz z opiekunkami panią Agnieszka Rybicką, Sylwią Toczydłowską i Agnieszka Zalewską wyjechały w ramach pracy nad projektem teatralnym  na Węgry. Obok ciężkiej, codziennej pracy nad sztuką teatralną w języku niemieckim,  znalazł się czas na aktywny odpoczynek, poznawanie kultury węgierskiej oraz wspólne wycieczki. Po weekendzie w Budapeszcie polsko-niemiecka grupa uczniów wyjechała do Mezobereny, gdzie spędziła resztę czasu  wraz z kolegami i koleżankami z Węgier.