Kadra

Nauczyciele programu DSD II w ZSO 2 w Białymstoku:

Martin Janczyk – doradca - ekspert do spraw języka niemieckiego, koordynator programu DSD II na region z ramienia ZfA (Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą)

Martin Janczyk - koordynator programu DSD II na region z ramienia ZfA,
wicedyrektor Marta Zackiewicz-Wasilewska – koordynator projektu DSD II w ZSO 2,
mgr Monika Jaroszewicz, mgr Barbara Kornieluk, mgr Łukasz Krawczyk, mgr Agnieszka Rybicka, mgr Marzena Rychter, mgr Sylwia Toczydłowska, mgr Barbara Twarowska, mgr Agnieszka Zalewska

 

Zarówno w gimnazjum jak i w liceum oprócz polskich nauczycieli programu DSD zajęcia prowadzi native speaker, ekspert do spraw języka niemieckiego, koordynator programu DSD na region z ramienia ZfA - Pan Martin Janczyk.

ZfA

Program DSD jest wspierany przez Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA) z siedzibą w Kolonii. Nauczyciele programu mają możliwość systematycznego doskonalenia podczas licznych konferencji i seminariów metodycznych, uczestniczą w wyjazdach stypendialnych.