DSD w naszej szkole

Od roku szkolnego 2004/2005 II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku jako jedyna szkoła w regionie realizuje program innowacyjny, którego celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu z języka niemieckiego DSD B2/C1.

Nasza szkoła jest Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec.

W 2004 roku odbyła się pierwsza rekrutacja uczniów klas pierwszych wywodzących się z kilku białostockich gimnazjów. Zajęcia w wymiarze 4 godzin tygodniowo odbywały się w siedzibie II LO i były prowadzone przez nauczycieli tej szkoły.

Od 2009 roku w programie DSD (5 godzin języka niemieckiego tygodniowo) biorą również udział uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 32 wchodzącego w skład ZSO Nr 2 w Białymstoku.

Nie zrezygnowaliśmy też z naboru do grup popołudniowych, w których gimnazjaliści z białostockich szkół mogą rozpocząć przygotowania do egzaminu DSD, ucząc się bezpłatnie języka niemieckiego w siedzibie naszej szkoły w wymiarze 5 godzin tygodniowo (patrz rekrutacja do programu DSD).

Po przyjęciu do II LO uczniowie kontynuują naukę języka niemieckiego w grupach DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego (6 godzin tygodniowo) niezależnie od wybranego profilu klasy.