Egzamin pisemny DSD - 100% zdawalność egzaminu Deutsches Sprachdiplom C1 w II LO w Białymstoku

Z dumą informujemy, że wszyscy uczniowie grup DSD (klasy trzecie liceum) uzyskali certyfikat Deutsches Sprachdiplom.

Jest to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami Niemiec. Egzamin spełnia wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich. Deutsches Sprachdiplom odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Znaczna część absolwentów programu DSD planuje podjąć studia w Niemczech. Uzyskany przez nich certyfikat Deutsches Sprachdiplom zwalnia ich z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom wspaniałego wyniku!

Oferta programu DSD podczas Dnia Otwartego w II Liceum

Drugi dzień Dni Otwartych poświęcony był ofercie II Liceum, w tym Programu Deutsches Sprachdiplom. Dnia 19.03.2014 gościliśmy więc uczniów klas trzecich gimnazjum z Rodzicami. I tym razem sala programu DSD przeżywała prawdziwe oblężenie. Nasi Goście mieli okazję poznać szczegóły programu oraz porozmawiać z uczniami i nauczycielami.

Cieszymy się, że program DSD cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że młodzi ludzie coraz częściej chcą podpisać się pod sentencją L. Wittgesteina:,,Granice mojego języka są granicami mojego świata”.

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI !!!

,,Nie porzucaj marzeń o lepszym świecie" - oferta programu DSD podczas Dni Otwartych Szkoły

Bitte hör nicht auf zu träumen, von einer besseren Welt! (proszę, nie porzucaj marzeń o lepszym świecie) - tą piosenką Xaviera Naidoo dwie uczennice naszego gimnazjum - Julia Buraczewska i Natalia Klebus (kl. I C) wprowadziły niemiecki akcent w Dniu Otwartym Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 32.

Po oficjalnym spotkaniu z Panem Dyrektorem na sali gimnastycznej i części artystycznej, nasi Goście zostali zaproszeni do bliższego zapoznania się z ofertą szkoły podczas indywidualnych rozmów z uczniami i nauczycialmi w salach.

W sali programu Deutsches Sprachdiplom (DSD) na odwiedzających czekały niecodzienne atrakcje. Poprzez prezentację mutlimedialną oraz spotkania z uczniami i nauczycielami programu Szóstoklasiści i ich Rodzice mogli szczegółowo zapoznać się z zasadami programu.

Wśród młodszych zwiedzających ogromnym zainteresowaniem cieszyły się lekcje języka niemieckiego za pomocą gier Xbox. Mamy nadzieję, że zachęci ich to do lekcji języka w naszej szkole, łączących elementy nauki i rozrywki.

Bardzo się cieszymy z faktu, iż sala programu DSD przyciągnęła tłumy zainteresowanych Szóstoklasistów i ich Rodziców.

DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE ZAINTERESOWANIE I ZAUFANIE!!!

       

 

Rekrutacja do programu Deutsches Sprachdiplom 2014/2015

Serdecznie zapraszamy Uczniów oraz Rodziców do zapoznania się z warunkami naboru do programu Deutsches Sprachdiplom na rok szkolny 2014/2015, które zamieszczone są w zakładce Rekrutacja do programu DSD. Znaleźć tam można także przykładowy sprawdziany kompetencji językowych, zakres materiału, a także niezbędne formularze wraz z terminarzem rekrutacyjnym.

Dyrektor Szkoły

Dariusz Bossowski

DNI OTWARTE SZKOŁY

Dni otwarte Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 to doskonała okazja do bliższego zapoznania się z realizowanym w naszej szkole programem Deutsches Sprachdiplom (DSD). Zapraszamy wszystkich chętnych:

dnia 18.03.2014 - Szóstoklasistów

dnia 19.03.2014 - Gimnazjalistów

oraz ich Rodziców.

Podczas wizyty w naszej szkole będzie można zapoznać się z ofertą programu, porozmawiać z Dyrekcją, nauczycielami, a także uczniami grup DSD.

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców - nabór do programu Deutsches Sprachdiplom (kurs języka niemieckiego) kończącego się uzyskaniem niemieckiego dyplomu językowego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - 19.03.2014 r. godz. 1830 sala 33.