Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie w Białymstoku

Dnia 27 października 2016 r. Pan Dyrektor Dariusz Bossowski wraz z czterdziestoma uczniami klas I LO z grup DSD pani Sylwii Toczydłowskiej oraz pana Łukasza Krawczyka wziął udział w uroczystej  Inauguracji Niemiecko-Białorusko-Polskiego Seminarium Prawniczego organizowanego przez Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa UwB.

Wykład inauguracyjny pt. „Prawo albo sprawiedliwość – uwagi na tle aktualnej sprawy w Niemczech“ (Recht oder Gerechtigkeit - Bemerkungen aus Anlass eines aktuellen Falles in Deutschland) wygłosił prof. Klaus Marxen z Wydziału Prawa Uniwersytetu Humbolta w Berlinie.

Uczniowie II LO zostali zaproszeni na wykłady w języku niemieckim, które będą się odbywały na Wydziale Prawa  UwB.

Szczegółowych informacji udziela pani prof. Sylwia Toczydłowska.