Koniec I semestru roku szkolnego 2015/2016

I semestr roku szkolnego 2015/2016 dobiegł już końca. Oceny śródroczne wystawione, przed nami zimowy wypoczynek, a za nami… wiele pracy, konkursów, niezapomnianych wydarzeń i związanych z nimi wspomnień.

Oto krótkie przypomnienie najważniejszych wydarzeń:

 1. 100% zdawalność egzaminu DSD II wśród uczniów klas III liceum;

 2. Olimpiada Języka Niemieckiego – 7 osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego;

 3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – awans 55 gimnazjalistów do etapu rejonowego;

 4. konkurs ,,Deutschfreund” – wśród uczestników 6 laureatów na poziomie ogólnopolskim;

 5. debaty i dyskusje w języku niemieckim– zajęcia dodatkowe ,,Jugend debattiert”;

 6. ciekawe zajęcia języka niemieckiego w ramach projektów innowacyjnych w klasach I i III gimnazjum: „Nauka języka niemieckiego może być przyjemna. Różne formy prezentacji zdobytej wiedzy oraz umiejętności i sprawności językowych” oraz „Czytanie nie musi być nudne. Teksty literackie na lekcji j. niemieckiego”  

 7. ,,żywe” lekcje języka niemieckiego w ramach spotkań z rodzimym użytkownikiem języka – naszym gościem, Jakobem Gomolką;

 8. nauka poprzez sztukę – konkurs teatralny dla szkół PASCH organizowany przez Instytut Goethego;

 9. nauka w zaaranżowanych przez uczniów salach – konkurs ,,Deutsch hat Klasse” - WSPÓŁPRACUJEMY, WSPÓŁDECYDUJEMY, WSPÓŁDZIAŁAMY. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole.

 10. nauka poprzez zabawę – imprezy związane z organizacją Dnia Języków Obcych:świąteczne stoiska, konkursy plastyczne, muzyczne, krajoznawcze; pokaz tańców, piosenek, strojów z różnych stron świata.

   

  I semestr upłynął więc pod znakiem nie tylko nauki, ale także i przyjemności i zabawy z niej płynących. Wszystkim życzymy zasłużonego udanego zimowego wypoczynku. Pełni energii i sił do dalszej pracy wracamy w II semestrze. Do zobaczenia!