Rekrutacja do międzyoddziałowych grup Deutsches Sprachdiplom (DSD) do klasy pierwszej liceum na rok szkolny 2015/2016

Część pisemna sprawdzianu kompetencji językowych odbędzie się

dnia 9 czerwca 2015r. (wtorek) w godzinach 14.00 – 17.25 w sali 7 (parter).

 

Przypominamy, że kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych w części pisemnej zobowiązany jest zgłosić się w siedzibie szkoły nie później niż o godz. 13.45 z aktualną legitymacją szkolną oraz przyborami do pisania (długopisem).


Część ustna sprawdzianu kompetencji językowych zostanie przeprowadzona

w dniu 10 czerwca 2015r. (środa) w godzinach 8.00 – 16.00 w sali 304 (parter, nowe skrzydło).

 

Przypominamy, że kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych w części ustnej zobowiązany jest zgłosić się w siedzibie szkoły zgodnie z harmonogramem z aktualną legitymacją szkolną.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych nastąpi dnia 12 czerwca 2015r. (piątek) o godz. 15.00, ogłoszenie listy zakwalifikowanych do międzyoddziałowych grup DSD dnia 9 lipca 2015r. (czwartek) o godz. 15.00.

Informacje o wynikach sprawdzianu kompetencji językowych oraz zakwalifikowaniu do grup można będzie uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: 85 651 14 16.

 

 

 

 

Harmonogram części ustnej sprawdzianu kompetencji językowych

 

 

Imię i nazwisko

Przybliżona godzina rozpoczęcia egzaminu

 1.

Urszula Aleksandrowicz

800

 2.

Mateusz Frankowski

810

 3.

Łucja Lupa

820

 4.

Damian Misiuk

830

 5.

Adrianna Popławska

840

 6.

Wojciech Lach

850

 7.

Jędrzej Koronkiewicz

900

 8.

Karolina Kusznier

910

 9.

Filip Leszczyński

920

 10.

Zofia Magnuszewska

930

 11.

Adam Maliszewski

940

 12.

Weronika Motkowska

950

 13.

Patrycja Nosorowska

1000

 14.

Julita Pańkowska

1010

 15.

Aleksandra Piaszczyk

1020

 16.

Maciej Putra

1030

 17.

Aleksandra Rynkiewicz

1040

 18.

Ewa Bokiniec

1100

 19.

Filip Chomik

1110

 20.

Piotr Ciszewski

1120

 21.

Maria Droździewicz

1130

 22.

Robert Galimski

1140

 23.

Aleksandra Gwiazdowska

1150

 24.

Maja Kleszczewska

1200

 25.

Katarzyna Maksymiuk

1210

 26.

Ramzes Mosiej

1220

 27.

Kornel Papciak

1230

 28.

Maria Przepiórkowska

1240

 29.

Aleksandra Rudeczko

1250

 30.

Artur Sabasiński

1300

 31.

Jan Sadowski

1310

 32.

Krzysztof Składanek

1320

 33.

Paweł Szapiel

1330

 34.

Michał Bogusz

1340

 35.

Zuzanna Głos

1350

 36.

Aleksandra Iwaniuk

1410

 37.

Jakub Janicki

1420

 38.

Izabela Krzywosz

1430

 39.

Agata Lebiedzińska

1440

 40.

Aleksandra Łakus

1450

 41.

Łada Łotowa

1500

 42.

Adrianna Niedzielska

1510

 43.

Dominik Nurkowski

1520

 44.

Jakub Polak

1530

 45.

Szymon Ruczyński

1540

 46.

Sławomir Tur

1550

 47.

Patryk Waszkiewicz

1600