Rekrutacja do popołudniowej międzyszkolnej grupy gimnazjalnej Deutsches Sprachdiplom (DSD) na rok szkolny 2015/2016

Test predyspozycji językowych odbędzie się dnia 8 czerwca 2015r. (poniedziałek) w godzinach 15.00 – 16.40 w sali 7 (parter).

 

 

Przypominamy, że kandydat przystępujący do testu predyspozycji językowych zobowiązany jest zgłosić się w siedzibie szkoły nie później niż o godz. 14.45 z aktualną legitymacją szkolną oraz przyborami do pisania (długopisem).

 

Ogłoszenie wyników testu predyspozycji językowych nastąpi dnia 10 czerwca 2015r. (środa) o godz. 15.00, ogłoszenie listy zakwalifikowanych do popołudniowej międzyszkolnej grupy gimnazjalnej DSD dnia 9 lipca 2015r. (czwartek) o godz. 15.00.

 

Informacje o wynikach testu predyspozycji językowych oraz zakwalifikowaniu do grupy można będzie uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: 85 651 14 16.